top of page

DESTILLATSIOONI ÜHENDUSED, BOROSILICATE 3.3

Distilling Links

Destil. ühendus Liebig (mantel) jahuti ja hülsiga NS14 termomeetri tarbeks

Distil. link with Liebig Condenser and socket NS14 for thermometer

Destil. ühendus Liebig (mantel) jahuti, vaakumi vastuvõtu adapteri ja hülsiga NS14 termomeetri tarbeks

Distil. link with Liebig Condenser,Vacuum Receiver Adapter and socket NS14 for thermometer

Destil. ühendus, Claisen pea, Liebig (mantel) jahuti ja hülsiga NS14 (NS10) termomeetri tarbeks

Distil. link, Claisen head, with Liebig Condenser and socket NS14 for thermometer

Destil. ühendus, Claisen pea, Liebig(mantel) jahuti, vaakumi vastuvõtu adapteri ja hülsiga NS14 termomeetri tarbeks

Distil. link, Claisen head, with Liebig Condenser, vacuum Receiver Adapter and socket NS14 for thermometer

Destil. ühendus hülsita

Distil. link without socket

Destil. ühendus hülsiga

Distil. link with socket

Destil. ühendus pritsmepüüdjaga

Distil. link with Splash Head

bottom of page