top of page

KÕIK TOOTED
All products

LABORI KLAASNÕUD

Keeduklaasid Beakers

Erlenmeyer kolvid Erlenmeyer flasks

Ümarkolvid Round bottom flasks

Seisukolvid Flat bottom flasks

Kjeldahl-kolvid Kjeldahl- flasks

Filtreerimise kolvid Filtering flasks

Destillatsiooni kolvid Distilling flasks

Kristallisatsiooni nõud Crystallizing dishes

Kaalupudelid Weighing bottles

Laboripudelid Laboratory bottles

Reaktiivi pudelid Reagent bottles

Katse- ja tsentrifuugiklaasid Test tubes

Lehtrid Funnels

LABORI KLAASAPARATUUR

Lihvidega kolvid Flasks with joints

Jaotuslehtrid Separating funnels

Tilklehtrid Dropping funnels

Multiadapterid Multi Adapters

Läbilaske, vastuvõtu adapterid Delivery, Receiver Adapters

Keermeühendusega adapterid Screw connecting Adapters

Adapterid Adapters

Destillatsiooni pead Distilling Heads

Destillatsiooni ühendused Distilling Links

Destillatsiooni jaoturid Distilling Distributors

Destillatsiooni kolonnid Distilling Columns

Jahutid Condensers

Ekstraktsiooni aparaadid Exraction Apparatus

Eksikaatorid Desiccators

Kromatograafilised kolonnid Chromatographic Columns

Gaasiproovi võtmise torud Gas collecting tubes

Gaasipesupudelid Gas washing bottles

Klaasfilterplaadid, filtreerimis instrumendid Glas filter discs, filtration instruments

Mahumõõte klaastarvikud Volumetric measuring glassware

Reaktsiooninõud Reaction vessels

Viskosimeetrid Viscosimeters

ÜHENDUSTARVIKUD

Lihvid Joints

Korgid Stoppers

Klambrid Clamps

Kraanid Stopcocks

Ühendused Connectors

ERITELLIMISKLAASAPARATUUR

KLAASTORUD JA PROFIILID

Klaastorud, borosilicate 3.3 Glass tubing

Kapillaartorud, borosilicate 3.3 Glass tubing capillary

Klaastorud kvartsklaasist Glass tubing quartz

Klaasprofiilid, borosilicate 3.3 Glass profiles

bottom of page