KJELDAHL-KOLVID, BOROSILICATE 3.3

Kjeldahl- flasks