top of page

LÄBILASKE- JA VASTUVÕTU ADAPTERID, BOROSILICATE 3.3

Delivery and Receiver adapters

Läbilaske adapter hülsiga ja kärniga 105° kaldu

Delivery adapter 105° angled with socket and cone

Läbilaske adapter hülsiga ja kärniga 105° kaldu, õhutusavaga

Delivery adapter 105° angled with socket and cone with ventilation

Läbilaske adapter hülsiga ja kärniga sirge, vaakumi ühendusega

Delivery adapter straight with socket and cone with vacuum tube

Vastuvõtu adapter, hülsi ja kärniga, sirge, vaakumi ühendusega

Receiving adapter, straight, with socket, cone and vacuum connection

Vastuvõtu adapter, hülsi ja kärniga, 105° , vaakumi ühendusega

Receiving adapter, 105°, with socket, cone and vacuum connection

Läbilaske adapter hülsiga 105° kaldu

Delivery adapter 105° angled

bottom of page