top of page

KROMATOGRAAFILISED KOLONNID, BOROSILICATE 3.3

Chromatographic Columns

Kromatog. kolonn filterplaadiga P2

Chromat. column with fused filterdisc P2

Kromatog. kolonn filterplaadiga P2 ja kap. kraaniga

Chromat. column with fused filterdisc P2 and stopcock

Kromatog. kolonn filterplaadiga P2, PTFE kap. kraani, PTFE ventiilipea ja vaheanumaga kolonni tarbeks

Chromat. column with fused filterdisc P2, PTFE stopcock, PTFE valve head and reservoir for column

bottom of page